คำขวัญโรงเรียน

คำขวัญ
มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนามาตรฐาน ประสานชุมชน

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

กิจกรรมการสอน

บรรยากาศการเรียนการสอนชั้น ป.5,6

ซ่อมเสริม ตรวจการบ้าน ป3,4

อนุบาล 1,ป.1, ป.2

อนุบาล 1,ป.1, ป.2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น